niedziela, 29 lipca 2012

Ogólnopolska konferencja naukowa "Czy wszystko już było?"


W dniach 15-16 listopada 2012 roku odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Czy wszystko już było?" organizowana przez Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”, Koło Naukowe Kulturoznawców Sekcja Filozofii Mediów oraz Sekcja Badań Nad Kulturą Artystyczną Kulturoznawstwa UAM.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 października 2012 roku.
Szczegółowe informacje wraz z opisem konferencji znajdują się tutaj 

Przykładowe tematy referatów:
- prawo autorskie w dobie współczesnej kultury wizualnej
-przesłanki ochrony,
-utwory samoistne i niesamoistne: cienka granica,
-prawo cytatu w sztukach wizualnych,
-autorskie prawa osobiste,
-autorskie prawa majątkowe,
-ruch wolnej kultury: alternatywa dla współczesnego prawa autorskiego?
- obrót falsyfikatami jako problem prawny
- autoplagiat, czyli jak dwukrotnie zarobić na tym samym

Osoby należące do Sekcji Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu na konferencję. W tym celu należy się skontaktować ze mną we wrześniu.Brak komentarzy: