czwartek, 27 września 2012

Seminarium wyjazdowe „Prawo własności intelektualnej – współczesne tendencje i kierunki rozwoju”

Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium wyjazdowym Sekcji Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ, które odbędzie się w dniach 9-11 listopada 2012 r.

Podczas wyjazdu przeprowadzone będą warsztaty, podczas których będziecie mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób należy pisać umowy, pisma procesowe czy wnioski do Urzędu Patentowego.

Ponadto planujemy również krótkie wystąpienia studenckie.


Seminarium wyjazdowe to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy zarówno teoretycznej jak
i praktycznej, a także do zawiązania nowych i ciekawych znajomości.


Pierwszeństwo udziału w Seminarium mają osoby działające w Sekcji Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ. Przewidujemy ok. 25 miejsc.


Koszt wyjazdu to ok. 130zł, ale wnioskujemy do różnych instytucji o dofinansowanie, więc cena powinna ulec znacznemu obniżeniu.


Zapisy na Seminarium będą przyjmowane od 15 do 22 października 2012 r.


wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: barbara.witecka@uj.edu.pl


Więcej szczegółów wkrótce!
Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku