niedziela, 14 kwietnia 2013

wtorek, 19 marca 2013

Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Pozytywne i negatywne aspekty nakładania się ochrony wynikającej z różnych praw własności intelektualnej"

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż konferencję wspierają:

Patroni honorowi:


Marek Sowa- Marszałek Województwa MałopolskiegoDr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP
Fundacja JWP

Partnerzy:
Kancelaria AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.

  Patroni Medialni:
e - katedra


dlaStudenta.pl


EdukacjaPrawnicza


e-prawnik.pl


studentprawa.pl

poniedziałek, 18 lutego 2013

Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Pozytywne i negatywne aspekty nakładania się ochrony wynikającej z różnych praw własności intelektualnej"


Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP na Wydziale Prawa i Administracji UJ ma zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w organizowanej przez nas w dniach w dniach 27-28 kwietnia 2013 r. konferencji naukowej pt. Pozytywne i negatywne aspekty nakładania się ochrony wynikającej  z różnych praw własności intelektualnej.

Prawa własności intelektualnej są obecnie przedmiotem szerokiej krytyki ze strony rozmaitych kręgów społecznych. Zarówno przedstawiciele doktryny prawniczej, jak i innych nauk, w tym socjologii czy ekonomii, stawiają szereg zarzutów w stosunku do obowiązującej regulacji. Do dyskusji na temat kształtu przepisów coraz częściej dołączają także grupy obywateli, którzy bronią jak najszerszego dostępu do dóbr kultury i nauki.

Krytyka dotyczy wielu aspektów prawa własności intelektualnej, jednakże można wyróżnić jej punkty zapalne. Należą do nich: nadmierne rozszerzanie ochrony, tak pod względem przedmiotowym jak i podmiotowym oraz czasowym; zbyt wąskie uwzględnianie dozwolonego użytku; zbyt wysokie koszty związane z obroną przed atakami ze strony uprawnionych; zamykanie przez monopole w zakresie własności intelektualnej dostępu do wiedzy i kultury; tworzenie swoistego wyłączenia społecznego przez zbyt drogi dostęp.
Dla wykazania, jakie są rzeczywiste konsekwencje poszczególnych typów ochrony niezbędne są niewątpliwie badania ekonomiczne, niemniej to do prawników należy określenie, jaki wpływ na zarzuty o zbytnim rozszerzeniu ochrony ma nakładanie się na siebie poszczególnych jej rodzajów. Konferencja ma na celu zachęcenie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy kumulacja ochrony jest uzasadniona oraz do rozważenia: po pierwsze, czy nie powinno się wymagać od podmiotów poszukujących ochrony wyboru jednego z reżimów i po drugie, jaki byłby wpływ takiego wyboru na pewność prawa

Przykładowe tematy:
1. Swoista kumulacja ochrony patentowej i prawno-autorskiej programów komputerowych - rozważenie, jest różnica pomiędzy jedną i druga forma ochrony i próba odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnione byłoby odejście od kumulacji.
2. Kumulacja ochrony wzoru przemysłowego i wzoru użytkowego - jakie są cele obecnej ochrony i jakie wynikają z niej konsekwencje.
3. Kumulację ochrony ze wzoru przemysłowego i z prawa autorskiego - z uwzględnieniem nowej regulacji angielskiej, która tę ochronę skraca
4. Kumulacje patentu i prawa autorskiego na wybranych przykładach
5. Kumulację wzoru przemysłowego i znaku towarowego. Szczególnie interesujące mogą być przypadki kumulacji ochrony, gdy z dwóch tytułów własności intelektualnej prawa przynależą innym podmiotom.

Wydarzenie objęte zostało patronatem merytorycznym Prof. dr hab. Elżbiety Traple.

Abstrakty wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres konferencja.pwi@gmail.com
Termin nadsyłania abstraktów upływa w dniu 25 marca 2013 r.

Miejsce konferencji: sala nr 6 Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie, ulica Józefa 19.

Informacja na temat zakwalifikowania referatu do wygłoszenia zostanie podana do dnia 1 kwietnia.
Informacjom na ten temat będzie towarzyszyło zaprezentowanie pełnego programu konferencji.

Rejestracja dla uczestników biernych odbędzie się początkiem kwietnia, po opublikowaniu programu konferencji.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji!

piątek, 4 stycznia 2013

Konkurs z prawa własności przemysłowej

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie z prawa własności przemysłowej są proszone o wysłanie zgłoszenia na poniższy adres:

konkurs2013@hotmail.com

w tytule proszę podać
imię i nazwisko, rok studiów cyfrą arabską i literka czy stacjonarne
przykład
Jan Kowalski 5S

Konkurs odbędzie się 18 stycznia o 16,30 w sali nr,6 w budynku Katedry Prawa Własności Intelektualnej przy ul. Józefa 19.

Wstępny limit to 50 osób! Wynika to z warunków lokalowych.

Na konkurs obowiązuje całość materiału.
Konkurs składa się z 2 części, testowej i kazusowej. Do części kazusowej mogą przystąpić osoby, które zaliczą część testową.
Część kazusowa zostanie przekazana do oceny Pani Prof. dr hab. Traple, która wybierze 5 najlepszych prac i wystawi ocenę.