wtorek, 3 maja 2011

Program konferencji

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem konferencji na stronie internetowej tego wydarzenia.

niedziela, 1 maja 2011

Konferencja naukowa: zgłoszenia słuchaczy

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zaprasza wszystkie zainteresowane osoby uczestnicwem w konferencji naukowej "własność intelektualna - wyzwania współczesności" w charakterze biernego słuchacza do nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail:
ze wskazaniem czy zgłoszenie obejmuje jeden dzień konferencji czy też oba dni.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 13 maja!