poniedziałek, 19 marca 2012

Konferencja naukowa „Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a Wspólny Rynek”.

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej ma przyjemność zaprosić studentów oraz absolwentów wydziałów prawa do uczestnictwa w konferencji naukowej, której główną problematyką jest ocena funkcjonowania praw własności intelektualnej na wspólnym - jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Konieczność podjęcia rozważań nad zaproponowaną przez organizatorów problematyką wynika ze szczególnej specyfiki funkcjonowania praw własności intelektualnej na rynku UE, gdzie współistnieją obok siebie zasad – terytorializmu praw własności intelektualnej oraz zasady jednolitości rynku Unii Europejskiej.
Podstawowym celem konferencji jest postawienie pytań oraz poszukiwanie odpowiedzi czy i w jaki sposób zasada terytorializmu praw własności intelektualnej wpływa na funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego, w tym zwłaszcza ocena czy istniejące regulacje prawne zapewniają swobodny obrót na rynku europejskim dobrami objętymi ochroną prawami własności intelektualnej.

Nadto, w ocenie organizatorów, istnieje potrzeba przedstawienia istniejących oraz planowanych europejskich regulacji prawnych dla regionalnych – unijnych praw własności intelektualnych (wzór, znak towarowy oraz patent europejski) wraz z dokonaniem oceny czy regulacje te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie tych praw na wspólnym rynku.

Z zasadą terytorializmu wiążę się również problematyka egzekwowania praw własności intelektualnej, jurysdykcji oraz zbiorowego zarządu tymi prawami.
Mamy nadzieję, że organizowana przez Sekcję Prawa Własności Intelektualnej konferencja stanowić będzie wydarzenie w trakcie którego uczestnicy oraz słuchacze będą mieli możliwość podjęcia dyskusji nad proponowaną problematyką.

Konferencja odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2012 r., w Sali Refektarz w budynku Collegium Wróblewskiego przy ulicy Olszewskiego 2 w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do nadsyłania abstraktów wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres konferencja.pwi@gmail.com
Abstrakt nie może przekraczać 3000 znaków (ze spacjami), czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 i powinien być opatrzony pseudonimem autora.

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 18 kwietnia, osoby które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia referatów zostaną o tym powiadomione do dnia 23 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj
Opis Konferencji

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

... a gdzie zdjęcia z konferencji?