wtorek, 10 stycznia 2012

KONKURS Z PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W imieniu Sekcji Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zapraszam wszystkie osoby, które zdają w tym semestrze przedmiot prawo własności przemysłowej do uczestnictwa w konkursie z tego przedmiotu.

Konkurs odbędzie się w dniu 20 stycznia w godzinach 10 - 13 w sali audytoryjnej na ulicy Brackiej 12.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:

sekcja.pwi@tbsp.pl

z tematem: konkurs.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu: imienia i nazwiska, roku studiów oraz numeru albumu.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 18 stycznia.

Konkurs składać się będzie z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwóch kazusów. Uzyskanie 13 punktów z testu jest koniecznym warunkiem by prace kazusowe uczestnika konkursu były sprawdzane. Członkowie sekcji wybiorą następnie 5 najlepszych prac kazusówych, które zostaną przekazane do oceny Pani Profesor Elżbiecie Traple. Ostateczną decyzję co do przyznania ocen z przedmiotu podejmie Pani Profesor.

Prosimy wszystkich uczestników konkursu o obecność pod salą audotoryjną o godzinie 9.45.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Czy by uczestniczyć w konkursie należy posiadać legitymację członkowską TBSP UJ?