niedziela, 3 stycznia 2010

Konkurs z prawa autorskiego

Kiedy: 13 stycznia o 14:30
Gdzie: Olszewskiego 2, s. 218

Zapisy: mailowo (b.widla[AT]uj.edu.pl oraz w siedzibie TBSP na dyżurach Prezydium) do 11 stycznia

Zasady:

Zakres - identyczny z egzaminacyjnym.

- I etap: test (ok. 30 pytań)
- II etap: kazusy (2 stany faktyczne z pytaniami)

W trakcie II etapu wolno korzystać z treści aktów normatywnych, tj. ustawy, konwencji, dyrektyw itp.

Uczestniczy piszą obie części jedną po drugiej, ale kazusy sprawdzane są tylko osobom, które uzyskały 50+% punktów, a jeśli takich nie będzie, to najlepszym 50% uczestników. Do drugiego etapu przechodzi co najmniej 5 osób.

Dokładnie 5 prac kazusowych zostaje przekazanych prof. Traple, która ocenia je. Ocenę z konkursu można wpisać, albo podejść do egzaminu. Laureatowi, który otrzymał w wyniku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu prawo autorskie ocenę niższą od uzyskanej w drodze konkursu, wpisywana jest jako ocena końcowa z egzaminu z przedmiotu prawo autorskie ocena z konkursu.

Cały regulamin można pobrać stąd.

Brak komentarzy: