piątek, 20 lutego 2009

Ogólnopolska Konferencja Studencka "Prawne zagadnienia handlu elektronicznego"

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej oraz Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów TBSP UJ serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej nt. „Prawne zagadnienia handlu elektronicznego”, która odbędzie się w Krakowie 18 marca 2009 roku.

Tematyka konferencji dotyczy prawnych konsekwencji rozwoju handlu elek­tronicznego – czy prawo nadąża za elektroniczną praktyką? jakie (ewentualne) zmiany są potrzebne? Jaka jest sytuacja uczestników obrotu elektronicznego? W jaki sposób chronić słabsze strony zawieranych umów? W jaki sposób obrót elek­troniczny wpływa na reklamę, dobra osobiste, prawo własności intelektualnej?
Do odpowiedzi nie tylko na te pytania zachęcamy osoby, które chciałyby za­prezentować referaty podczas konferencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca na adres: handelelektroniczny@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok studiów, nazwę reprezento­wanej uczelni, katedry lub koła naukowego, telefon kontaktowy, adres e-mail, te­mat wystąpienia oraz abstrakt (do 1000 znaków).

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują ewentualne noclegi i zapewniają wyżywienie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują wyda­nie publikacji pokonferencyjnej.

Brak komentarzy: