czwartek, 26 lutego 2009

Internet w walce z nieuczciwością!

Tu o portalu Nierzetelnefirmy.pl, który ma pomagać w walce z przeróżnymi partaczami, nieuczciwymi dostawcami, nierzetelnymi wykonawcami itd. Ponieważ twórczość internetowa niektórych, obsesyjnych użytkowników, na których anonimowość działa jak lep na muchy, jest niezmierzona i przerażająca, przeto zastanawiać się zacząłem nad nierzetelnymi... opiniodawcami. Twórca portalu uspokaja jednak - podejrzane firmy będą natychmiast informowane o treści wpisu. Ciekawe, jak rozwinie się ta inicjatywa.

A tak na marginesie - z boku link do Transformacji Prawa Prywatnego. W czasopiśmie zaś, w ostatnim numerze artykuł Benedykta Baligi i Michała Kućki (pierwszy był członkiem Sekcji PWI) nt. Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje . W numerze zaś 3-4/2007 link do artykułuartykuł innego, byłego członka Sekcji, Krzysztofa Felchnera nt. Choreografia i pantomima w prawie autorskim - zagadnienia wybrane.

Brak komentarzy: