środa, 10 grudnia 2014

VI edycja IP Student!

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji IP Student.

Cykl rozpoczniemy 11.12.2014 r. o 16:45 w sali 6 przy ul. Józefa 19 wystąpieniem dra Krzysztofa Felchnera o wyłącznym prawie hodowcy do odmiany rośliny.

---
o IP Student

IP Student jest cyklicznym projektem, który ma wprowadzić studentów w praktyczne aspekty prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Zajęcia z ekspertami z tych dziedzin i pracownikami naukowymi będą mieć formę bądź wyłącznie warsztatową bądź mieszaną (wykład z ćwiczeniami praktycznymi).

Wydarzenia organizowane są przez Koło Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ we współpracy z Katedrami PWI oraz Prawa Cywilnego UJ.