wtorek, 27 listopada 2012

Akcja UOKIK "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"


Źródło
UOKIK (wraz z współorganizatorami) 26 listopada wystartował z nową kampanią społeczną „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Zgodnie z informacją prasową na stronie Urzędu celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek tzw „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.


Współorganizatorami akcji są: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz UOKIK.

Wydaje się że akcja ta jest niezwykle potrzebna w czasach gdzie wyjątkowo duża część obywateli nie czyta umów zawieranych w przypadku tzw. szybkich pożyczek. Jak podaje sam UOKIK, według badań przez siebie przeprowadzonych wynika, że 20 procent konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. Brak wiadomości na temat praw i obowiązków wynikających z takiej umowy niewątpliwie może doprowadzić do wykorzystania słabszej strony kontraktu jaką jest konsument.

Prezes Urzędu Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel liczy że dzięki akcji konsumenci będą podejmować świadome i najlepsze dla siebie decyzje w sprawach finansowych.
W ramach samej kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych emitowane będą spoty informacyjne przetłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności, ponadto wysyłane zostaną broszury informacyjne i edukacyjne zawierające podstawy wiedzy o finansach osobistych. Wszystkie materiały oparte są o cztery zasady które stanowią niejako hasło przewodnie całej akcji.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:
  1. Sprawdź wiarygodność firmy
  2. Policz całkowity koszt pożyczki
  3. Dokładnie przeczytaj umowę
  4. Nie podpisuj jeśli nie rozumiesz

W ramach akcji została uruchomiona strona internetowa http://www.zanim-podpiszesz.pl/

Spoty dotyczące akcji dostępne są również na portalu YouTube. 

 
Inwestycje 
  
Pożyczka

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. 

Brak komentarzy: