czwartek, 11 października 2012

Konferencja „Prawo autorskie a interes publiczny”

Komisja Europejska oraz Centrum Cyfrowe Projekt:Polska zapraszają na konferencję Prawo Autorskie a Interes Publiczny.
30 października 2012 w Krakowie, w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz w klubie BAL będziemy rozmawiać racji stanu w kontekście prawa autorskiego, dozwolonym użytku oraz konfliktach między prawem a kulturą.

Termin: 30 października 2012 r. start od godz. 9:30
Miejsce: MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4 oraz
klub BAL, ul. Ślusarska 9

O konferencji

W Polsce od początku roku trwa dyskusja nad kształtem systemu prawa autorskiego. Wobec odrzucenia ACTA przez Parlament Europejski kluczową kwestią staje się wypracowanie pozytywnej agendy zmian, opartej na szerokim konsensusie społecznym.  Toczące się w ostatnich miesiącach w Polsce debaty, choć dążą do wypracowania takiego porozumienia, zazwyczaj nie dotyczą kwestii szczegółowych. Jednocześnie, po okresie intensywnych dyskusji w połowie roku, obecnie temat reformy prawa autorskiego jest rzadziej poruszany w debacie publicznej.
Myśląc o niezbędnych zmianach prawa autorskiego kluczowe naszym zdaniem jest uwzględnienie interesu publicznego – to z tej perspektywy chcemy dyskutować o reformie. Podczas konferencji pragniemy omówić trzy zagadnienia kluczowe dla sformułowania pozytywnej wizji zmian prawa autorskiego:
1. „Polski interes publiczny odnośnie prawa autorskiego”
Pierwsza sesja będzie poświęcona dyskusji nad tym, jakiego prawa potrzebujemy, aby zapewnić rozwój polskiego społeczeństwa, gospodarki, nauki i kultury. Szczególnie interesuje nas perspektywa instytucji publicznych jako istotnych aktorów w tych obszwarach, oraz uchwycenie specyfiki Polski w skali europejskiej i globalnej.
2. „Jak uregulować wykorzystanie i dostęp do treści w Sieci?”
Druga sesja będzie poświęcona regulacji obiegów treści w Sieci, której odpowiedni kształt jest jednym z większych wyzwań stojących przed reformą prawa autorskiego. To z jednej strony kwestia zapewnienia odpowiedniego zakresu dozwolonego użytku – a z drugiej zadbania o odpowiednie mechanizmy rekompensujące.
3. „Nie/legalna kultura”
Trzecia, wieczorna sesja będzie dotyczyć „kultury prawa autorskiego”, czyli sposobów w jaki w debacie społecznej mówimy o kształcie regulacji prawnych, o problemach z dzisiejszym systemem prawa autorskiego i jego realizacją w praktyce, oraz rolą, jaką te regulacje odgrywają w kulturze.
( UWAGA! panel rozpocznie się o godzinie 19.00 w klubie Bal, ul. Ślusarska 9, Kraków).
1 komentarz:

Aleksandra pisze...

Szczególnie ciekawym wydaje się druga sesja konferencji, bo rzeczywiście jest to kwestia bardzo aktualna, która obecnie budzi ogromne kontrowersje i jest bardzo nieusystematyzowana. Dlatego też, potencjalne propozycje rozwiązać mogą okazać się bardzo ciekawe i co najważniejsze - pożyteczne.