poniedziałek, 28 maja 2012

Konkurs z prawa autorskiego - kazusy

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym udało nam się sprawdzić kazusy. Zostaną one jutro rano przekazane Pani Profesor E. Traple do oceny, przy czym będziemy rekomendować, aby ocenione zostały kazusy następujących osób:
-Maddy
-Joaś
-Kapitan Bomba
-9002281817
-Chorąży Głuś

Pozostałe kazusy są ok, ale nie zawierały - albo odpowiedniej argumentacji (krótkie, kategoryczne stwierdzenia, nie zawierające uzasadnienia - np. "mamy do czynienia z utworem chronionym prawem autorskim, projekt był oryginalny, twórczy ustalony" "przeniesiono na mocy art. 41 prawa autorskie", "zastosowanie znajdzie art. 12 pr. aut."itp. , ewentualnie zawierały błędną ocenę prawną (nie do obrony) albo były pisane w sposób niekonsewkentny, niespójny. Ale jak już mówiliśmy, przekazujemy wszystkie kazusy Pani Profesor. Dalsze ich losy zależą od  Pani Profesor.

Jeżeli ktoś ma pytania odnośnie rozwiązania kazusu można oczywiście napisać pod adres: agata@marcinkowska.eu. Ja wyjaśnię dlaczego kazus został oceniony jako "nierekomendowany do oceny".

Generalna uwaga na przyszłość: należy na egzaminie pisać wyraźnie (znaczna część rozwiązań była napisana w sposób nieczytelny, drobnym lub wyjątkowo niewyraźnym pismem), argumentować swoje zdanie (pogląd - argumentacja).

Brakowało we wszystkich prawie rozwiązaniach wskazania na czym polegało ewentualne naruszenie praw autorskich - w jaki sposób wkroczono w prawo wyłączne do utworu.

Brak komentarzy: