poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Konkurs - Prawo autorskie

W imieniu Sekcji Prawa własności intelektualnej, zapraszamy wszystkich studentów WPiA UJ zdających w tym roku Prawo autorskie do wzięcia udziału w konkursie przedmiotowym .

Zgłoszenia można wysyłać na adres: konkurs.pwi@gmail.com

Powinny zawierać w swojej treści następujące informacje: Imię i nazwisko, rok studiów, nr PESEL, nr albumu

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 maja 2012 roku.

Konkurs będzie składał się z dwóch części pisanych w tym samym czasie jedna po drugiej. Część pierwsza obejmować będzie test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa autorskiego liczący 20 pytań. Do zdania testu konieczne jest uzyskanie 11 punktów na 20. Drugą częścią konkursu będzie rozwiązanie kazusu przygotowanego przez organizatorów. Uwaga - będą sprawdzane kazusy tylko tych osób, które zaliczą test. Decyzję o przyznaniu ocen na podstawie kazusów podejmie prof. dr hab. Elżbieta Traple.

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminu i miejsca konkursu

Termin konkursu: 25 maja, w godzinach 12.00-15.00, Sala nr 14 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Olszewskiego 2.

Zapraszamy!!!

Brak komentarzy: