niedziela, 1 maja 2011

Konferencja naukowa: zgłoszenia słuchaczy

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zaprasza wszystkie zainteresowane osoby uczestnicwem w konferencji naukowej "własność intelektualna - wyzwania współczesności" w charakterze biernego słuchacza do nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail:
ze wskazaniem czy zgłoszenie obejmuje jeden dzień konferencji czy też oba dni.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 13 maja!

Brak komentarzy: