niedziela, 27 lutego 2011

Zarządzanie własnością intelektualną - nowy kierunek studiów

Instytut Prawa Własności Intelektualnej wspólnie z Instytutem Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ uruchamia od roku akad. 2011/2012 nowy kierunek studiów II stopnia (SUM) - "Zarządzanie Własnością Intelektualną".
Program studiów zawiera zarówno przedmioty z zakresu prawa własności intelektualnej (np. prawo autorskie, patentowe, znaków towarowych), jak i przedmioty z zakresu zarządzania (np. ekonomia innowacji, zarządzanie projektem innowacyjnym, tworzenie i działalność firm spin-off).
Studia adresowane są do absolwentów prawa oraz do absolwentów studiów I stopnia takich kierunków jak m. in. ekonomia, zarządzanie, informatyka. O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wkrótce w sekretariacie Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Brak komentarzy: