sobota, 8 stycznia 2011

Konkurs z prawa autorskiego 2011

Dnia 19 stycznia 2011 (środa) o 18.00 w sali 30 w Collegium Novum odbędzie się wydziałowy konkurs z prawa autorskiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. test - 20 pytań, jednokrotny wybór (30 minut)

2. kazus (75 minut)

Kazusy będą sprawdzane osobom, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 11 pytań testowych.

Po wstępnej weryfikacji, około 5 najlepszych prac zostanie przekazanych Pani Profesor Elżbiecie Traple do oceny. Autorzy tych prac zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. Przekazanie prac Pani Profesor nie gwarantuje uzyskania oceny.

Sprawdzane będą tylko prace sporządzone samodzielnie i czytelnie.

Informacje na temat zapisów pojawią się w przyszłym tygodniu.

Brak komentarzy: