sobota, 27 czerwca 2009

Podkradanie z domeny publicznej

Copyfraud, czyli zjawisko "przywłaszczania" sobie praw autorskich do utworów, które albo nie były chronione, albo już ochronę utraciły, opisane w przystępny sposób - tutaj - i w mniej przystępny, ale bardziej naukowy i bardzo obszerny - tutaj, w artykule Jasona Mazzone. Rozważania dotyczą w zasadzie tylko prawa amerykańskiego i postanowień Copyright Act, ale sam mechanizm znany jest też w Polsce. Wystarczy przypomnieć spór o dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej.

Brak komentarzy: