środa, 11 marca 2009

program Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej handlu elektronicznego"

Program Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej
nt. „Prawne zagadnienia handlu elektronicznego”,
Sekcja Prawa Własności Intelektualnej, Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumenta
TBSP UJ, Kraków 18.03.2009 r., WPiA UJ, sala "Refektarz", ul. Olszewskiego 2

09.00 – Otwarcie konferencji
09.10-09.40 – Marcin Balicki, doktorant w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ
Nieuczciwa konkurencja w globalnej sieci
09.40-10.10 – Magdalena Wątroba, Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ (V rok)
Ochrona użytkowników zawierających umowy online w postaci wzorca umownego w kontekście praw konsumenta
10.10-10.40 – Łukasz Turczyński, Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta, UG (IV rok)
Projekt horyzontalnej dyrektywy w sprawie praw konsumentów – zmiany przepisów dotyczących handlu elektronicznego
- dyskusja -
11.00-11.20 – mgr Anna Kornecka, doktorantka w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ
Podpis elektroniczny – projekt nowej ustawy a dotychczasowa regulacja
11.20-11.50 – Maciej Zackiewicz, Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ (IV rok)
Pieniądz elektroniczny. Geneza i opis instytucji. Rozważania cywilnoprawne
- dyskusja -
12.00-12.30 – Łukasz Winkowski, Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta, UG (IV rok)
Fiskus w sieci – zarys problematyki opodatkowania handlu elektronicznego
12.30-13.00 – Joanna Filipiuk, Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ (III rok)
Obrót produktami leczniczymi w Internecie
13.00-13.30 – Magdalena Danek, Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumenta TBSP UJ (IV rok)
Prawne aspekty ochrony baz danych
- dyskusja -
13.40-14.20 – mgr Krzysztof Felchner, asystent w Katedrze Prawa Autorskiego IPWI UJ, doktorant
Kompleksowa regulacja zwalczania przesyłania spamu w projekcie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego
14.20-14.40 – Bohdan Widła, Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumenta TBSP UJ (IV rok)
Spam jako nieuczciwa praktyka rynkowa
- dyskusja -
- przerwa -
16.00-16.30 – Grzegorz Mania, Tomasz Praschil, Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ (V rok)
Aukcje internetowe – zagadnienia prawne
16.30-17.00 – Małgorzata Sakowska, Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta, UG (IV rok)
Prawna ochrona konsumentów oraz bezpieczeństwo transakcji zawieranych na internetowych platformach aukcyjnych
- dyskusja -
17.20-17.50 – Łukasz Górski, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dóbr Niematerialnych, UMK w Toruniu (V rok)
Techniczne środki zabezpieczeń praw autorskich a dozwolony użytek osobisty: w poszukiwaniu słusznej równowagi
17.50-18.20 – Bogusław Wieczorek, Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta, UG (IV rok)
Dozwolony użytek publiczny. Google Books a prawa autorskie.
18.20-18.50 – Konrad Gliściński, Uniwersytet Jagielloński (IV rok)
Wyodrębnianie się nowych pól i ich wpływ na elektroniczny obrót utworami
18.50-19.20 – Jakub Słupski, Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumenta TBSP UJ (IV rok)
Naruszenie prawa do wizerunku w internecie
19.20-19.50 – Mikołaj Rogowski, Sekcja Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumenta TBSP UJ
E-commerce pisany w znakach chińskich, czyli wpływ stanu prawa własności intelektualnej w Chińskiej Republice Ludowej na światowy e-commerce w świetle orzeczenia WTO z 26 stycznia 2009
- dyskusja -
- zakończenie konferencji -

Brak komentarzy: