poniedziałek, 5 stycznia 2009

Przegląd spraw zza Wielkiej Wody - cz. III

Dawno nie pisałem o ciekawostkach z USA.

Tym razem sprawa, która dopiero czeka na rozstrzygnięcie. Otóż GatheHouse Media, właściciel 125 tytułów prasowych, pozywa The New York Times Company. Zdaniem powoda NYT Co przez "przedruk" nagłówków i pierwszych zdań z tytułów prasowych należących do GateHouse łamie prawa autorskie i prawa do znaków towarowych. Sprawa zahacza też o problem odesłań, ponieważ każdy nagłówek odsyła do odpowiedniego zasobu na stronie tytułu należącego do Gatehouse. Ma to być argumentem za rzekomym wskazywaniem w ten sposób przez NYT Co, że Gatehouse godzi się na tego typu "przedruk", mimo braku takiej zgody.

Sprawa jest mniej medialna, niż belgijski proces przeciwko agregatorowi Google News, ale w zasadzie rozbija się o to samo. Przypomnijmy, że Google przegrało proces w Belgii.

Więcej:
- artykuł na out-law.com o procesie Gatehouse v. NYT Co.
- pozew Gatehouse i affidavit (chyba brakuje odpowiednika w naszym języku prawniczym - oświadczenie złożone pod przysięgą) jednego z redaktorów [w języku angielskim, *.pdf],
- artykuł na blogu Dana Kennedy'ego, który obiecuje umieścić też link do odpowiedzi NYT Co,
- artykuł na VaGla.pl o procesie Google News [polecam zwłaszcza zrzut strony głównej z treścią wyroku]
- wyrok w sprawie Copiepresse przeciwko Google [w języku francuskim, *.pdf].

Brak komentarzy: